All Music Publishing (AMP) en Bernhard Joosten zijn, na een lang lopende discussie met Sena over het ontbreken van 49 miljoen seconden muziekgebruik  in hun afrekeningen uiteindelijk door de rechter in het gelijk gesteld. Sena is veroordeeld tot het alsnog uitbetalen van de aan AMP en Joosten toekomende gelden over de jaren 2007 t/m 2012. De omissie in de afrekeningen van Sena kwam aan het licht aan de hand van de fingerprinting rapportages die AMP had ontvangen van het Amerikaanse bedrijf Tunesat. Hieruit bleek dat in de uitzendingen van de Teleshop winkel Tel Sell op RTL  veelvuldig gebruik gemaakt werd van het muziekwerk ‘Lolly’ uit de library catalogus van AMP. RTL had verzuimd het gebruik op te nemen in hun opgaven aan Sena. De volledige uitspraak is terug te vinden op http://www.ie-forum.nl/documents/ecli/589b1cff-fd10-4da2-8543-552fc35ff8c2.pdf  Deze zaak werd begeleid door Bermusico en de procedure werd gevoerd door Mr. A.P. Groen van Hofhuis, Alkema en Groen Advocaten te Amsterdam.